تطبيق المنتجات

نتایج جستجو | پارسی ویکی

این واژه به تازگی اضافه شده است و هنوز هیچ کسی برای آن معنی ننوشته است. برای اینکه برای این واژه معنی بنویسید اینجا کلیک کنید.

نع نيلثمم مامأ ةرجهلا تامزلأ يّليغشتلا اهلمع راطإ ضُرِعتست ...

ةίجϭϡϠ ةϵϠϮΫϠا ةϥωϩϥϠا تϤاϘ ،ويام ،رايأ 8-4 ϧϵب اϤ ةίتϕϠا ϳϔ ϦاϜϮ ،تϴϯϝϠا ϳϔ Ϣاϴأ ةثϽث ةΫϥϠ ϟϥό ةθήϮ ءاίجإب )iom

99یديري -99-99 یلیصحت لاس ليا لاسمیو هماورب

99یديري -99-99 یلیصحت لاس ليا لاسمیو هماورب دىفسا همهب ید رذآ نابآ رهم هيرگ نامیا و نان یومآراک

لیم ببورە بۆ دواجارە جیت دەهیلم جار نا جارە - YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Yeni Türkçe Lugat - یݣی توركجه لغت

Yeni Turkce Lugat. Kelime kelime osmanlıca maddeler - osmanlica sozluk . آ; ا; ب; پ; ت; ث; ج; چ

آجیل Archives - صفحه 2 از 5 - Narmaknuts

مغز تخمه هندوانه : شرکت نارمک با خط تولید تمام اتوماتیک دارای مجهزترین ماشین آلات تولید و بسته‌بندی، آزمایشگاه مجهز ، سالن های تولید، انبارهای جنبی، تأسیسات فنی و ساختمانهای ...

Q-CERT | Qatar's National Center for Information Security

Author: SeifEldin Azhari Abd Elrahman NourEldin Created Date: 6/5/2018 11:39:46 AM

Mali - یدش لغت| Glosbe

Mali - یدش لغت میں آپ کو تراجم کے ساتھ جملے، مثالیں، تلفظ اور تصاویر ملیں گی۔ ترجمہ تیز ہے اور آپ کا وقت بچاتا ہے۔

یمراص تکد یحاط ب ناک ییول یاه هشیدنا و اه هدیا یسرب

رصاعم ناریا یزاسرهش و یرامعم ، نارمع یللملا نیب سنارفنک 6931 هام دادرم ، نارهت – ناریا

مغزها - Lina Industrial Group

گروه صنعتی لینا با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته دنیا در خطوط تولید اسنک ذرت مانند: نسل جدید خشک کن ها ، سیستمهای جدید جهت نگهداری و انتقال مواد اولیه از قبیل روغن و ذرت ، خودکفایی در ساخت ماشین آلات مشمول تحریم ،نرم ...